Gelişen teknoloji ile birlikte her gün geçen gün daha da ilerilere giden bilgisayar teknolojisi, son yılların popüler bilgisayarları arasında bulunan kuantum bilgisayar üzerinde çok durmuştur. Kişiler kuantum bilgisayar nedir sorusunu çok sık gündeme getirmekte ve üzerine araştırmalar yapmaktadır. Kuantum bilgisayarın yapısını bilmeden önce kuantum dolanıklığı ve kuantum süpervizyon terimlerinin ne anlama geldiğini bilmek, bu işi anlama büyük yarar sağlayacaktır.

Kuantum Bilgisayar Nedir?

Kuantum Bilgisayar Nedir
Kuantum Bilgisayar Nedir

Kuantum bilgisayar temeli kuantum fiziği üzerine yapılandırılmış, klasik bilgisayarların asla ulaşamayacakları işlemci gücüne ulaşabilen ve çok daha hızlı çalışan bilgisayar modelidir. Bu bilgisayarların çalışma bitleri genel olarak atom altı parçacıklar arasında sayılan kuantum dolanıklığı ve kuantum süpervizyon gibi elementlere dayanmaktadır.


Kuantum Bilgisayar Ne İşe Yarar?

Kuantum Bilgisayar Ne İşe Yarar
Kuantum Bilgisayar Ne İşe Yarar


Kuantum bilgisayar özellikle işyerlerinde ciddi bir işlev potansiyeline sahiptir. İleri teknolojili bilgisayar kullanma zorunluluğu olan işletmelerde ilk seçilen modeller arasında yer alan kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarların yapamadığı pek çok özelliğe erişim sağlamaktadır. Klasik bilgisayarlar aynı anda süpervizyonları ve dolanıklıkları çalıştırabilme teknolojisine sahip değildir. Ancak kuantum bilgisayar paralel olarak ikisini birden çalıştırmaktadır. Klasik bilgisayarların bu özellik dolayısıyla ulaşabilecekleri maksimum hız lineer olarak adlandırılırken, kuantum bilgisayarlar 4.4Tbit kapasitesine kadar ulaşabilmektedir.

İşin doğrusu bu gücün potansiyel olarak tam anlamıyla kullanılması mümkün değildir. Kişilerin bu gücü olduğu gibi kullanabilmeleri için, tüm kubitlerin birbirleri ile bağlantısının olması, kubitlerin muhteşem bir işlevlik kazanması ve dahası bu işlemi kullanabilecek yüzde yüz verimli algoritmaların olması gerekmektedir. Yani bu işlevin yapılması teknolojiyi bir hayli sarsmıştır ancak tam potansiyel kullanıma uygun veriler henüz hazırlanmamıştır. Şimdiki amaç birkaç sene içerisinde bu teknolojiyi tam anlamıyla kullanmaktır.


Kuantum Bilgisayarın Hayata Geçirilmesi İçin Neler Gerekmektedir?

Kuantum Bilgisayarlar
Kuantum Bilgisayarlar


David DiVincenzo tarafınan 2000 yılında yazılan bir bilgiye göre, bu teknolojinin hayata geçirilmesi için ilk olarak kubitleri ölçeklendirebilecek bir sistemin oluşması gerekmektedir. Daha sonra sistemdeki kubitler başlangıç durumuna getirilmelidir. Kubitlerin durumlarını çok çok uzun süreler boyunca tutarlı bir şekilde koruyabilecek güçlerinin olması şarttır. Kubitler üzerinden algoritmaları sağlamamıza yardımcı olacak kuantum kapı operasyonları gerekmektedir. Son olarak kubitler okunmalıdır. Bu şekilde açıklanan sistem, kuantum bilgisayarların iç yapısında bulunan fakat hayata geçirilemeyen sistemler bütünüdür.